Lezersrecensie

Een reis door de Middeleeuwen

 door Miranda 17 december 2018  

Paul Christiaan Smis is geen historicus, maar al sinds de basisschool geïnteresseerd in de Middeleeuwen. Deze interesse heeft nu geleid tot het boek

Historische Verhalen
Korte verhalen uit de Middeleeuwen 

In deze korte verhalen, die zich afspelen in de periode tussen 500 - 1500 op plaatsen van IJsland tot Damascus kun je in een maand tijd elke dag een andere gebeurtenis uit de geschiedenis meemaken.

Voorafgegaan door een inleiding van Peter Hoppenbrouwers, waarin de Middeleeuwen worden ingedeeld en op hoofdlijnen geschetst, maak je in 29 verhalen een reis door de geschiedenis.
Je komt aan rijke hoven, met hun pracht en praal, je bent bij de belegering van een grote stad, de volgende dag luister je in een herberg naar het verhaal van een vreemdeling en dan weer maak je een donderpreek mee in een stad waar de pest is uitgebroken. Je bent getuige van bizarre situaties, gekonkel aan het hof, maar ook van heldenmoed en bijzondere vriendschappen. 

De schrijver slaagt er keer op keer in om je het verhaal in te zuigen. Met zijn beeldende, soms haast poëtische schrijfstijl zet hij in enkele zinnen een historische situatie neer en weet hij een bepaalde sfeer op te roepen. De personages, die uit alle lagen van de bevolking afkomstig zijn, vormen onze vensters op de tijd. Door hun ogen maken we de gebeurtenis mee, hun gedachten en gevoelens geven kleur aan de feiten. Dat leidt tot boeiende vertellingen die, voorzien van de nodige humor en met vaak een verrassende wending aan het slot, telkens weer onverwachte uitstapjes zijn.

Deze uitstapjes doen mij soms verlangen naar een wat langer verblijf. Met name complexe en intrigerende personen zoals Fredegonde, een vrouw die op allerlei slinkse manieren een belangrijke positie aan het hof weet te bemachtigen, is een nadere kennismaking waard. Dat zou de mogelijkheid bieden meer over haar karakter en beweegredenen te weten te komen.

Bijzonder aan dit boek is dat elk verhaal na afloop van een historische achtergrond wordt voorzien. Deze stelt de lezer in staat feit van fictie te onderscheiden, plaatst het verhaal in een bredere context en biedt leestips voor verdere verdieping.

Daarmee is dit boek niet alleen een heerlijk leesboek, maar ook een boeiende introductie voor iedereen die geïnteresseerd is in de Middeleeuwen. 

 

https://www.hebban.nl/recensies/miranda-over-historische-verhalen-korte-verhalen-uit-de-middeleeuwen