Liesbeth Jochemsen

Deze bundel bevat meer dan vijfentwintig historische verhalen. Hoewel alle verhalen zich afpelen in de Middeleeuwen (500-1500), situeren de meeste verhalen zich in de periode voor het jaar 1000.

Alle verhalen zijn gebaseerd op historische feiten en hebben gewone mensen in de hoofdrol. Soms komen er bekende personen in voor, zoals in “Het wandkleed” dat over koning Pepijn de Dikke gaat. Hij had een bastaardzoon Karel Martel en deze Karel werd de grootvader van de latere Karel de Grote. Ook lees je hoe Jheronimus Bosch zijn beroemde Antonius drieluik maakte.

Andere keren wordt een bekende geschiedenis beschreven, zoals de kruistochten of de Sint Luciavloed.

Er staan ook minder bekende geschiedenissen in. Zo leerde ik dat de Vikingen vanuit IJsland een kolonie op Groenland hadden; dat tijdens het beleg van Mainz in 1096 Joden hun toevlucht zochten in het bisschoppelijk paleis; en dat er ooit een dode paus is berecht.

Het zijn verhalen over een dronken biechteling die een boekje open doet over het mogelijk ontstaan van “Van den vos Reynaerde”; over een monnik die met Willibrord meereist en over een meisje dat hoopt dat haar geliefde veilig terugkeert uit de oorlog.

Na ieder verhaal volgt een stukje historische achtergrond. Hierin leer je meer over de in het verhaal beschreven geschiedenis en wordt er verteld over de personages. Aan het eind worden nog tips gegeven voor als je meer wilt lezen.

De bundel begint met een voorwoord, waarin de auteur vertelt hoe deze bundel tot stand is gekomen. Na de inhoudsopgave volgen een paar bladzijden waarin de geschiedenis van de Middeleeuwen in een notendop wordt uitgelegd. Ook zeer interessant om te lezen!

Ik vond het een zeer aangename, mooie en leerzame bundel om te lezen. Vooral doordat er ook verhalen in staan van minder bekende geschiedenissen en doordat een aantal verhalen de geschiedenis van een andere kant laat zien.

Als je van geschiedenis houdt en graag meer wilt weten, dan is dit een boek dat je moet hebben.
 
 
https://www.hebban.nl/recensies/liesbeth-jochemsen-over-historische-verhalen-korte-verhalen-uit-de-middeleeuwen